تعمیر و تعویض پد صندلی اداری و مدیریتی

 سبک و راحتی نشستن روی صندلی را با پد صندلی حامیان صنعت می توان فراهم کرد  .

در حامیان صنعت ، ما خوشحالیم که مجموعه ای از پد های صندلی و تعمیر صندلی را ارائه می دهیم که از ناراحتی و اذیت شدن در اثر نشستن روی صندلی سخت به شما کمک می کند.

شما می توانید از پد تشک فوم و فیبر در اشکال مختلف استفاده کنید که برای مناسب ترین صندلی های معمول طراحی شده اند.

پد ها در انواع رنگ و جنس های مختلف موجود است .